De hieronder uiteengezette algemene voorwaarden beheersen u tijdens uw verblijf op deze site. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"), verklaart u dat u ons uw toestemming hebt gegeven en dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf. Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u onze diensten alleen gebruiken met de voorafgaande toestemming van uw ouder of wettelijke voogd. Als u het niet eens bent met een van de vermelde voorwaarden, hebt u geen toegang tot of gebruik van deze site of enige informatie die op deze site staat. Uw gebruik van de site wordt beschouwd als uw akkoord met elk van de hieronder vermelde voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is MOKWHEEL niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade of kosten, waaronder maar niet beperkt tot schade aan eigendommen, verlies van inkomen, winst, economische of commerciële verliezen en claims van derden.

Algemene gebruik beperkingen

De gehele inhoud van deze site, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto's, videoclips, tekst, pictogrammen, rapporten, geschreven informatie en alle andere materialen die op deze website verschijnen en op alle andere applicaties ontwikkeld voor producten of diensten die worden aangeboden door MOKWHEEL, is eigendom van ons of aan ons in licentie gegeven. We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze site met betrekking tot onze producten, apparatuur, specificaties, modellen, kleuren en materialen.

U mag tekst en afbeeldingen van deze site downloaden, bekijken en afdrukken, mits dergelijke inhoud alleen wordt gebruikt voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast. Geen enkel recht, titel of belang in gedownloade materialen wordt aan u overgedragen als gevolg van dergelijke downloads. Behalve zoals toegestaan, mag u geen informatie of inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licenseren, posten, verzenden of distribueren zonder onze toestemming.

Disclaimer

DE INHOUD OP DEZE SITE WORDT "ZOALS HET IS" GELEVERD EN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WET, ZIJN DE E-BIKES ALLEEN GEWAARBORGD VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DE TOEPASSELIJKE PRODUCTGARANTIE DIE BIJ UW PRODUCT WORDT GELEVERD.

MOKWHEEL GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WIJ GARANDEREN OF DOEN GEEN REPRESENTATIES OVER HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DEZE SITE IN TERMEN VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING STAAT MOGELIJK NIET TOE DAT DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Indemnificatie

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag op de website. U stemt ermee in MOKWHEEL, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, partners, bedrijfspartners, dienstverleners, licentiegevers, werknemers en derden die informatie verstrekken aan de dienst te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen en van alle vorderingen, verliezen, kosten, schade en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, gevolg-, exemplaire en indirecte schade) en redelijke advocatenkosten die voortvloeien uit of verband houden met uw of enige derde partij schending van deze gebruiksvoorwaarden of onvermogen om de website, de dienst of de inhoud te gebruiken, of enige schending door u van deze overeenkomst.

Inhoud van derden

Inhoud van derden kan verschijnen op onze website of toegankelijk zijn via links vanaf onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inhoud van derden. U begrijpt dat de informatie en meningen in de inhoud van derden gedachten van de auteur vertegenwoordigen en noch door ons worden onderschreven, noch weerspiegelen ze noodzakelijkerwijs onze overtuiging. Bekijk de beleidslijnen en praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan die derde partij.

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk gedefinieerd als "Reacties"), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, reacties die u aan ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. We zijn en zullen niet verplicht zijn

(1) om enige reacties vertrouwelijk te houden;

(2) om compensatie te betalen voor enige reacties;

(3) om te reageren op enige reacties. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te monitoren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen is, of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van een derde partij, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat verder akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van onze website of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, pretenderen iemand anders te zijn dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van enige reacties. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun juistheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De hieronder uiteengezette algemene voorwaarden beheersen u tijdens uw verblijf op deze site. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"), verklaart u dat u ons uw toestemming hebt gegeven en dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf. Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u onze diensten alleen gebruiken met de voorafgaande toestemming van uw ouder of wettelijke voogd. Als u het niet eens bent met een van de vermelde voorwaarden, hebt u geen toegang tot of gebruik van deze site of enige informatie die op deze site staat. Uw gebruik van de site wordt beschouwd als uw akkoord met elk van de hieronder vermelde voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is MOKWHEEL niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade of kosten, waaronder maar niet beperkt tot schade aan eigendommen, verlies van inkomen, winst, economische of commerciële verliezen en claims van derden.

Algemene gebruik beperkingen

De gehele inhoud van deze site, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto's, videoclips, tekst, pictogrammen, rapporten, geschreven informatie en alle andere materialen die op deze website verschijnen en op alle andere applicaties ontwikkeld voor producten of diensten die worden aangeboden door MOKWHEEL, is eigendom van ons of aan ons in licentie gegeven. We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze site met betrekking tot onze producten, apparatuur, specificaties, modellen, kleuren en materialen.

U mag tekst en afbeeldingen van deze site downloaden, bekijken en afdrukken, mits dergelijke inhoud alleen wordt gebruikt voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast. Geen enkel recht, titel of belang in gedownloade materialen wordt aan u overgedragen als gevolg van dergelijke downloads. Behalve zoals toegestaan, mag u geen informatie of inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licenseren, posten, verzenden of distribueren zonder onze toestemming.

Disclaimer

DE INHOUD OP DEZE SITE WORDT "ZOALS HET IS" GELEVERD EN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WET, ZIJN DE E-BIKES ALLEEN GEWAARBORGD VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DE TOEPASSELIJKE PRODUCTGARANTIE DIE BIJ UW PRODUCT WORDT GELEVERD.

MOKWHEEL GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WIJ GARANDEREN OF DOEN GEEN REPRESENTATIES OVER HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DEZE SITE IN TERMEN VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING STAAT MOGELIJK NIET TOE DAT DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Indemnificatie

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag op de website. U stemt ermee in MOKWHEEL, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, partners, bedrijfspartners, dienstverleners, licentiegevers, werknemers en derden die informatie verstrekken aan de dienst te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen en van alle vorderingen, verliezen, kosten, schade en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, gevolg-, exemplaire en indirecte schade) en redelijke advocatenkosten die voortvloeien uit of verband houden met uw of enige derde partij schending van deze gebruiksvoorwaarden of onvermogen om de website, de dienst of de inhoud te gebruiken, of enige schending door u van deze overeenkomst.

Inhoud van derden

Inhoud van derden kan verschijnen op onze website of toegankelijk zijn via links vanaf onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inhoud van derden. U begrijpt dat de informatie en meningen in de inhoud van derden gedachten van de auteur vertegenwoordigen en noch door ons worden onderschreven, noch weerspiegelen ze noodzakelijkerwijs onze overtuiging. Bekijk de beleidslijnen en praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan die derde partij.

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk gedefinieerd als "Reacties"), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, reacties die u aan ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. We zijn en zullen niet verplicht zijn

(1) om enige reacties vertrouwelijk te houden;

(2) om compensatie te betalen voor enige reacties;

(3) om te reageren op enige reacties. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te monitoren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen is, of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van een derde partij, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat verder akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van onze website of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, pretenderen iemand anders te zijn dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van enige reacties. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun juistheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

Retourneren binnen 15 dagen
Hulp nodig? We zijn er voor jou
"Beter dan het beste" - Mokwheel